Een blik op de productie-eenheid van Brussel

Met de vierde Europese productie-eenheid schept Audi de voorwaarden voor een duurzame voortzetting van de tot nu toe gerealiseerde groei. Sinds 2010 loopt de Audi A1 Sportback van de Brusselse band. In 2012 ging de productie van de Audi A1 Sportback.

Het begon in 1954: vijf jaar na de oprichting van de fabriek onder de naam „Anciens Etablissements D’Ieteren Frères“ werd voor Volkswagen in Brussel de VW Kever gebouwd: tijdens de daarop volgende 20 jaar werden hier 1,1 miljoen exemplaren van de kever geproduceerd. In 1970 nam Volkswagen AG de vestiging over en moderniseerde ze. Tussen 1970 en 2006 liepen er ongeveer 6,5 miljoen auto’s van de band. Na de herstructurering in 2007 nam Audi de verantwoordelijkheid voor de vestiging op zich. Met goedvinden van de Belgische vakverenigingen werd het bedrijf in 2007 herbenoemd tot AUDI BRUSSELS S.A./N.V.

Productie

Momenteel worden in Brussel de Audi A1 en A1 Sportback. In 2010 ging de productie van de Audi A1 van start. Daarbij kreeg de Belgische vestiging voor het eerst sinds haar oprichting de exclusieve verantwoordelijkheid voor een model. Voor de noodzakelijke infrastructuursanering stelde AUDI AG zo’n 200 miljoen euro ter beschikking.

Automotive Park
De ook wel „automotive valley“ genoemde regio vormt de ideale plaats voor de productie van klassevoertuigen. In de onmiddellijke nabijheid van de huidige Audi-fabriek werd in 2006 het „Automotive Park“ geopend. Dat moderne logistiek- en leveringscentrum garandeert uiterst efficiënte en toegevoegde waarde creërende productieprocessen voor Audi. De materiaalaanvoer vindt daarbij plaats via een rechtstreekse brugverbinding met de productiehallen.

Audi-productiesysteem
Van groot belang voor een efficiënte productie met een minimale personeelsbezetting is ook de invoering van het Audi-productiesysteem (APS). De kernelementen: groepswerk en een doorlopend verbeteringsproces. Op die manier kunnen structuren, processen en producten permanent in vraag worden gesteld en verbeterd. Het APS wordt nu al met succes toegepast in Ingolstadt, in Neckarsulm en in de Hongaarse vestiging Györ

Milieubescherming
De vestiging van Brussel hanteert reeds lang zeer hoge milieubeheersnormen. Al in 2000 werd het bedrijf door het Brusselse Gewest uitgeroepen tot meest „ecodynamische onderneming“. Sinds 2003 haalt de fabriek met drie sterren de hoogste waardering van het gewestelijke milieucertificaat. Bovendien beschikt de vestiging sinds 2001 over het EMAS-certificaat (Environmental Management and Audit Scheme) van de Europese Commissie. Ondanks dat alles levert Audi extra inspanningen om ook de hoge ecologische normen van de bestaande Audi-fabrieken te bereiken.

Adres

Audi Brussels
Britse Tweedelegerlaan 201
B-1190 Brussel

Website fabriek

Website Audi Brussel